Property

Property

De sectie Property houdt zich bezig met de vaststelling van de materiële schade aan gebouwen, inboedels, goederen, bedrijfsuitrustingen,  treinen en vliegtuigen alsmede de eventueel hiermee gepaard gaande bedrijfsschade. Ook worden de oorzaak en omstandigheden van deze schaden deskundig onderzocht. Crawford beschikt tevens over een eigen regresafdeling en vervult daarmee een bijzondere positie in de markt.

Onze diensten

  • Vaststelling van de materiële schade aan gebouwen, inboedels, goederen, bedrijfsuitrustingen, treinen en vliegtuigen
  • Deskundig onderzoek naar de oorzaak en omstandigheden van deze schaden
  • Vaststelling van eventueel gepaard gaande bedrijfsschade

Waarom Crawford?

  • Zowel voor complexe schaden als schaden van geringe omvang een passende oplossing
  • In geval van een complexe schade wordt een multidisciplinair team van (register)experts, zoals bouwkundigen, juristen, accountants en technisch ingenieurs ingezet
  • Kostenefficiënte oplossingen voor schaden van een geringe omvang
  • Indien gewenst een vroegtijdige beoordeling van de regresmogelijkheden en het verzorgen van de regresactie
  • 24/7 bereikbaarheid en inzetbaarheid in het kader van schadebeperking

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over de sectie Property? Neem dan contact op met:

Hector Hamaker
Manager Property & Engineering
T: +31 10 45 35 525
E: HectorHamaker@crawco.nl