Home Claims Services

Home Claims Services

Wij bieden u een opvallend goede balans tussen het verlenen van doeltreffende, cliëntgerichte dienstverlening enerzijds en de beheersing van de totale claimkosten anderzijds. Indien gewenst leveren wij onze dienstverlening op basis van vooraf overeengekomen service levels.

Onze diensten

 • Het verrichten van expertise bij particulieren op het terrein van materiële en immateriële schade, diefstal
  en inbraak
 • Vaststelling van de omvang van de schade
 • Regres en fraude onderzoek

 

Wij hebben voor alle secties (Marine en Transportation, Property, Liability en Construction All Risks) volume contracten met onze opdrachtgevers.

Waarom Crawford?

 • Snelle opvolging expertiseopdrachten door:
  • de centrale inname van opdrachten door de afdeling intake
  • planning van expertises vanuit onze regiokantoren
  • rapportages vanuit thuiswerkplaatsen
  • centrale verwerking
  • strakke controle op de doorlooptijden
 • Zeer korte/beknopte rapportagevormen
 • Korte doorlooptijden
 • Werken met netwerkbedrijven opdrachtgever
 • Tele-expertise
 • ICT technologie

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over het label Home? Neem dan contact op met:

Roland de Groot
Operations Director
T: +31 10 45 35 535
E: RolanddeGroot@crawco.nl