Fine Art en Specialty

Fine Art en Specialty

Onder het label Fine Art en Specialty behandelen we niet alleen - zoals de naam reeds doet vermoeden - schaden aan kunstvoorwerpen in de enge zin van het woord. Wij behandelen schaden van allerlei disciplines; schilderijen, tekeningen, glaswerk, porselein, sculpturen, meubelkunst, objecten uit historische interieurs, zoals verlichting en lambriseringen, alsmede bijzondere verzamelingen, van zilverwerk tot barbiepoppen of lego.

Onze diensten

 • Toedrachtsonderzoek
 • Schadevaststelling
 • Advisering over conservatie en restauratie
 • Advisering over waardebepaling
 • Advisering op het terrein van beveiliging

Waarom Crawford?

 • Deze niches vragen om specialistische kennis, maar kennis alleen is in onze visie onvoldoende. Onze deskundigen hebben bovenal affiniteit met kunst en begrijpen dat kunst voor collectioneurs vaak een kwestie van emotie is
 • Onze kunstdeskundigen werken nauw samen met het team van accountants en juristen binnen Crawford & Company
 • Ook achten onze deskundigen het van belang om zeer gemotiveerd aan te geven op welke basis zij de schade hebben vastgesteld en zij kunnen ook gericht ingaan op de vraag welke restauratiemethode volgens hen het meest geschikt is
 • Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van kunsthistorici, restauratoren, taxateurs en veilingmeesters
 • Onze deskundigen zijn in staat om advies te geven op het terrein van beveiliging. Te denken valt dan aan welke maatregelen getroffen moeten worden om te voldoen aan de juiste risicoclassificatie. Anderzijds kan de expert bij schade ook een controle uitvoeren op de beveiligingsmethode. Daarnaast kunnen onze experts ook beveiliging in de vorm van kluizen, vitrines of verankering van sculpturen meenemen in hun controle beoordeling
 • Met enige regelmaat kunt u als multinational, verzekeraar, makelaar of onderneming van doen krijgen met een juridisch geschil. Ook op het terrein van kunst kunnen zich diverse juridische vraagstukken voordoen. Gezien de omvang van het aantal geschillen en de diversiteit binnen deze geschillen is het wellicht de moeite waard om een abonnement te sluiten voor juridische dienstverlening op het terrein van kunst. Onder ons label Legal Services by Broadspire kunnen wij u een passend voorstel doen

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over ons label Fine Art en Specialty? Neem dan contact op met:

George Oostrom
Managing Director Benelux & France
T: +31 10 45 35 515
E: GeorgeOostrom@crawco.nl